Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av sömnbesvär hos vuxna

Behandling av sömnbesvär hos vuxna är en systematisk översikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Sömnbesvär är ett vanligt hälsoproblem i Sverige. De flesta som söker hjälp för sina sömnbesvär gör det för att de upplever otillräcklig sömntid
och/eller dålig sömnkvalitet, vilket leder till minskat välbefinnande och sämre funktionsförmåga.

Syftet med Behandling av sömnbesvär hos vuxna är att med hjälp av en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen utvärdera effekter och kostnadsmässiga konsekvenser av olika metoder för behandling av sömnbesvär hos vuxna. Behandling av sömnbesvär är gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs rapporten i sin helhet på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman