Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole

Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole

Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole är framtagen av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Kunskapsöversiktens syfte var att undersöka om dTMS med H-spole kan användas för att behandla personer med depression.

​Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole är framtagen av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Kunskapsöversiktens syfte var att undersöka om dTMS med H-spole kan användas för att behandla personer med depression. Metoden har positiv effekt på patienter med depression som inte blir bättre av antidepressiva läkemedel. Det vetenskapliga stödet är dock otillräckligt eftersom det bara finns en studie.

Depression är en episodisk åkomma som oftast förbättras av behandling. Det finns dock patienter vars symtom inte lindras tillräckligt trots behandling med antidepressiva läkemedel eller psykologiska behandlingar (terapiresistens). Ett alternativ är då elektrokonvulsiv behandling, electroconvulsive therapy, ECT. ECT är inte alltid lämpligt och det finns patienter som inte vill ha ECT. Ytterligare en metod är repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS. rTMS lindrar i vissa fall symtomen vid behandlingsresistent depression men metoden är inte lika effektiv som ECT.
Den pulsgivande elektromagnetiska spolen i rTMS har vidareutvecklats i syfte att förbättra effekten – djup transkraniell magnetstimulering, dTMS. En sådan spole är Heselspolen, H-spole. Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att använda dTMS med H-spole vid depression för patienter med eller utan behandlingsresistent depression. Ytterligare en fråga är om det finns vetenskapligt stöd för att dTMS med H-spole kan ersätta ECT. 

Slutsatser 

  • Det går inte att bedöma effekterna av dTMS med H-spole på behandlingsresistent depression eftersom det bara finns en studie med jämförelsegrupp. Det går heller inte att bedöma effekterna på depression i oselekterade patientgrupper eftersom det saknas studier med jämförelsegrupp.
  • Inga allvarliga komplikationer eller biverkningar har rapporterats i publicerade studier utöver epileptiska anfall i samband med behandlingen i mycket sällsynta fall.
  • Det behövs flera studier av dTMS med H-spole, i synnerhet studier som jämför metoden med annan verksam behandling, till exempel ECT.

Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem