Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Att förebygga problem med spel om pengar

Spel om pengar kan, liksom droger och alkohol, ge upphov till allt från enstaka negativa konsekvenser (spelproblem) till diagnostiserat spelberoende. Rapporten Att förebygga problem med spel om pengar sammanfattar resultatet av en systematisk översikt genomförd av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

​I den systematiska översikten har SBU utvärderat  vilka åtgärder inom utbildning samt andra åtgärder som riktar sig till spelare som har ett vetenskapligt stöd för att de minskar eller förhindrar spel om pengar eller spelproblem. Tre angelägna forskningsområden inom områdena som rapporten undersökt är personanpassad återkoppling, begränsningar i tid och eller pengar samt utbildning av personal på spelbolag och spelställen.

Sammanfattning av resultaten

  • Det är möjligt att längre utbildningar på gymnasienivå kan minska antalet dagar som ungdomar spelar om pengar. Uppföljningstiden i studierna var dock kort (två till fyra månader) så vi kan inte bedöma effekten på lång sikt.
  • Det är möjligt att personanpassad återkoppling utan normativ komponent, som ofta används vid spel online, minskar antal speldagar. Underlaget bestod dock av endast en studie så osäkerheten kring effekten är stor. Fler studier behövs.
  • För övriga åtgärder var det vetenskapliga underlaget antingen otillräckligt, vilket innebär att effekterna inte gick att bedöma, eller så saknades det helt studier.
  • Resultatet tyder på att forskningsfältet skulle vinna på en mer stringent metodik och samsyn om till exempel viktiga utfallsmått. De korta uppföljningstiderna gör även att vi inte vet om effekter kvarstår över längre tid.

Rapporten är framtagen av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Att förebygga problem med spel om pengar – en systematisk översikt på SBUs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman