Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld undersöker vilka effekter förebyggande insatser har på barnens hälsa och om de kan stärka skyddande faktorer för barnen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Barn till föräldrar eller vårdnadshavare med psykisk sjukdom eller missbruk samt barn i familjer där våld förekommer har en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Sveriges kommuner erbjuder flera former av riktade förebyggande insatser till familjer med sådana problem, med syftet att minska risken för att barnen utvecklar egna problem.

Kunskapsstödet sammanställer systematiska litteraturöversikter och svarar på om förebyggande insatser till barn, 0-18 år, i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller våld förbättrar barnens hälsa eller stärker skyddande faktorer. Avsikten är också att försöka ge svar på vilka insatser som är mest effektiva.

Resultaten av undersökningen visar bland annat att förebyggande insatser riktade till föräldrar med depression kan minska risken för depression och depressiva symptom hos barnen. Förebyggande insatser till föräldrar med psykisk sjukdom verkar också kunna påverka skyddsfaktorer som att förbättra samspelet mellan förälder med depression och deras barn.

Kunskapsstödet kan fungera som stöd för prioriteringar av fortsatta insatser till barn i de här familjerna. Det kan också fungera som stöd i arbetet med att utveckla nya förebyggande metoder och att utvärdera insatser som redan används.

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?