Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Generella hälsokontroller för vuxna

Generella hälsokontroller för vuxna sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt från The Cochrane Collaboration om generella hälsokontroller hos vuxna för att minska antalet sjukdoms- och dödsfall. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Generella hälsokontroller innebär kontakt mellan en individ och sjukvårdspersonal, där flera screeningtest utförs för att bedöma den generella hälsan, utan att några särskilda symtom finns. Generella hälsokontroller förväntas minska sjuklighet och dödlighet genom tidig upptäckt och behandling av sjukdomar och riskfaktorer. Livsstilsinterventioner som till exempel råd angående alkoholvanor, rökning och kost är också vanligt förekommande vid hälsokontroller.

I Generella hälsokontroller för vuxna sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en systematisk översikt från The Cochrane Collaboration om generella hälsokontroller hos vuxna för att minska antalet sjukdoms- och dödsfall.

Generella hälsokontroller för vuxna är utgiven av SBU.

Generella hälsokontroller för vuxna på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman