Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?

Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?

Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än heterosexuella. Det visar en rapport framtagen av Forte.

​Allt mer forskning tyder på att detta beror på en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad.

Rapporten "Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?"  sammanfattar de senaste årens internationella forskning kring hälsa och livsvillkor för hbtq-personer och kunskapen kring bestämningsfaktorer för hälsa inom gruppen.

Förutom att ge en bild av det nuvarande kunskapsläget är ett viktigt syfte med rapporten även att identifiera kunskapsluckor och områden där mer kunskap och initiativ behövs. Rapporten är framtagen av Forte.


Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - vad vet vi och vilka forskningsbehov finns på Fortes webbplats 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman