Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

15% av alla barn i Sverige har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med en förälder som någon gång under uppväxten haft alkoholproblem. Det visar en  systematisk litteraturöversikt från CAN.

​Rapporten Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem.

Syftet med rapporten är dels att identifiera och kartlägga vilka studier som tidigare har gjorts inom området, dels att uppskatta hur många barn i Sverige som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem och i vilken utsträckning barnen påverkas.

Rapporten visar att:

  • Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.rygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
  • 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.
  • 10 procent, 215 000, av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem.

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? – Resultat från en systematisk litteraturöversikt är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? på CAN:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?