Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Case management med hög intensitet är troligen effektivare än traditionella insatser vid hemlöshet. Det är ett resultat när Statens beredning för medicinskt och social utvärdering, SBU, utvärderar en systematisk litteraturöversikt från Folkhelseinstituttet i Norge.

​En utvärdering av 43 randomiserade och kontrollerade studier som gäller insatser vid hemlöshet har gjorts av SBU. De har utgått från en norsk systematisk litteraturöversikt som är utgiven av Folkhelseinstituttet i Norge. Översikten har jämfört insatser för hemlösa och för personer som riskerar att bli hemlösa och sedan analyserat insatsernas effekter på hemlöshet.

Resultaten pekar på att case management med hög intensitet, som innebär att ett multiprofessionellt team samordnar och ger stödåtgärder,  troligen är effektivare än traditionella insatser. ”Bostad först” – det vill säga att hemlösa personer först och främst ska få en bostad bedöms som möjligen effektivare än traditionella insatser enligt utvärderingen.

Läs rapporten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman