Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt från Cochrane Collaboration som sammanställer resultaten från studier där man jämför kombinationsbehandlingar med läkemedel vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

​Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, påverkar lungorna och luftvägarna och kan yttra sig som att man lätt blir andfådd vid ansträngning, får slemhosta eller infektioner i luftvägarna eller att man andas väsande, rosslande eller pipande. KOL kan påminna om astma, men till skillnad från astma utvecklas KOL långsamt under flera år och orsakas framför allt av rökning. Symtomen förvärras ofta med tiden och skadan på lungorna går inte att reparera. Läkemedelsbehandling kan däremot lindra symtomen och minska antalet försämringsperioder (exacerbationer) då sjukdom och symtom förvärras.

I behandlingen av KOL används bronkvidgande läkemedel med långverkande effekt. Det finns två typer av dessa läkemedel: långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergika (LAMA). Dessa kan användas var för sig, men om symtomen inte lindras tillräckligt av ett läkemedel så kan behandlingen behöva utökas till två eller flera läkemedel från olika läkemedelsgrupper. När man kombinerar två läkemedelsgrupper används oftast LABA tillsammans med antingen LAMA eller inhalationssteroider. Dessa kan då administreras tillsammans i samma inhalator.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt från Cochrane Collaboration som sammanställer resultaten från studier där man jämför behandling av KOL med LABA kombinerat med LAMA mot LABA kombinerat med inhalationssteroid.

Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman