Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten

Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Fokus har varit på akutsjukvård och förlossningsvård och framför allt yrkeskategorier med legitimation. Genomgångar av vetenskapliga studier visar att det finns ett samband mellan otillräcklig bemanning och kompetens och risker för vårdskador.

​Socialstyrelsens undersökning om hur brister i bemanning och kompetens hos sjukvårdspersonal kan påverka patientsäkerheten ger inte svar på hur starka sambanden är. Vården är komplex och många faktorer påverkar varandra. Resultaten presenteras i en rapport från Socialstyrelsen.

Det finns ett samband

Den vetenskapliga litteraturen visar på samband mellan bemanning och kompetens och brister i patientsäkerheten i sjukhusvård. En högre bemanning av läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som inte är legitimerad innebär lägre dödlighet hos patienterna. Högre utbildningsnivå, längre yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens ökar patientsäkerheten.

Mest lindriga vårdskador

De vårdskador som uppkommer när bemanning och kompetens är otillräckliga är främst lindriga vårdskador som trycksår, infektioner eller blåsöverfyllnad.

Allvarliga vårdskador bedöms vara ganska ovanliga, men risken för att de kan inträffa ökar vid lägre kompetens och bemanning.

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman