Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Metoder för att förebygga spelproblem

Metoder för att förebygga spelproblem är en sammanställning av vetenskapligt publicerade studier som rör metoder för att förebygga spelproblem. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Spelproblem är ett folkhälsoproblem som drabbar både individer och samhället. Forskningen har kommit en bit när det handlar om omfattning och samband mellan spelproblem och olika risk- och skyddsfaktorer, men inte lika långt när det gäller effekten av olika förebyggande metoder.

Metoder för att förebygga spelproblem är en sammanställning av vetenskapligt publicerade studier som rör metoder för att förebygga spelproblem, med metaanalyser av de områden där detta var möjligt.

Syftet med kunskapsstödet har även varit att identifiera kunskapsluckor. Metoder för att förebygga spelproblem kan ge ett stöd för beslutsfattare, men rapporten ska främst fungera som ett underlag för dem som ska ta fram nya förebyggande metoder eller studera existerande metoder.

Metoder för att förebygga spelproblem är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Metoder för att förebygga spelproblem på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman