Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

I en ny rapport kartlägger SBU kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänstens område missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

​I rapporten Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten kartlägger SBU det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar och insatser inom socialtjänsten för vuxna personer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga.

Totalt identifierade SBU 20 systematiska översikter som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet. Av dessa berör 17 domänen Psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser, varav de flesta rörde allmänna psyko­sociala insatser följt av motiverande samtal och 12-stegsbehandling. Domänen Stöd, råd och information berörs i 5 översikter.

Sammantaget visar översikterna att det finns både vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor inom dessa två domäner. Övriga domäner utgör alla vetenskapliga kunskapsluckor.

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman