Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9, som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression

Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9, som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression

Detta är en partiell uppdatering av SBU-rapporten Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom, nr 212. I den rapporten utvärderades PHQ-9. Nu har en ny utvärdering gjorts av SBU eftersom flera studier har tillkommit. Patient Health Questionnaire, PHQ-9, är ett strukturerat frågeformulär med nio frågor där patienterna skattar sina symtom på depression.

​De slutsatser som dras av SBU efter genomgången är att PHQ-9 kan vara en hjälp i primärvård vid utredning av misstänkt depression. Det finns också ett begränsat vetenskapligt stöd för att PHQ-9 är känsligt för förändring av sjukdomstillståndet. Det kan därför även användas för att följa effekter av behandling.

Rapporten Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression, på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman