Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros

Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros

Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros innehåller en undersökning av det vetenskapliga underlaget för transient elastografi för att undersöka graden av fibrosutveckling i levern. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Hepatit C är den vanligaste orsaken till fibrosutveckling i levern. Andra orsaker är hepatit B och alkoholmissbruk.
Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros innehåller en undersökning av det vetenskapliga underlaget för transient elastografi för att undersöka graden av fibrosutveckling i levern.

Rapporten visar bland annat att undersökning av levern med transient elastografi är enklare, mindre riskfyllt och mindre smärtsamt än ett vävnadsprov, leverbiopsi. Men metoden är inte riktigt lika känslig och specifik. Den medför därför lite fler falska alarm och missade fall än vävnadsprov. Detta gäller för leversjukdom orsakat av hepatit C, hepatit B, och alkoholbetingad fettlever. Inga säkra slutsatser kan dras om metodens användbarhet vid icke alkoholbetingad fettlever.

Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman