Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? en kunskapsöversikt

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? en kunskapsöversikt

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression är en kunskapsöversikt från Statens folkhälsoinstitut. Kunskapsöversikten vänder sig till beslutsfattare, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten

Oro, ångest och depression är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Här sammanställs kunskapen om orsakerna till denna könsskillnad. Kunskapsöversikten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman