Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Om regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

​Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för olika kommuner och många är också kopplade till landstingens verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har under flera år stöttat uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Stödstrukturerna syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Regionala samverkans- och stödstrukturer utformade utifrån förutsättningar

De regionala stödstrukturerna finansieras och har sitt uppdrag från den lokala nivån – kommunerna, och är utformade utifrån förutsättningar i respektive region och län. De ska

  • försörja kommunernas och landstingens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett stöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

​Film om regionala samverkans- och stödstrukturer

 ​

Kan du inte se filmen? Klicka här.

Regionala samverkans- och stödstrukturer – kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Brosschyr från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ger information om de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd