Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Alkoholabstinens

Personer med alkoholberoende kan få abstinenssymtom när de slutar dricka alkohol. Symtomen är oftast ofarliga men kan utvecklas till allvarliga eller livshotande tillstånd som delirium tremens och krampanfall.

​När personer med alkoholberoende slutar dricka alkohol kan de få abstinenssymtom. Även om abstinensbesvären i regel är harmlösa så kan de utvecklas till allvarliga eller livshotande tillstånd. De mest riskabla komplikationerna är delirium tremens och krampanfall. För att häva dessa symtom kan man inleda en abstinensbehandling.

Hos personer som druckit alkohol under en mycket lång tid kan abstinenssymtomen uppstå långt innan alkoholhalten i blodet sjunkit till noll. Orsaken till symtomen är det snabba fallet i alkoholhalten i blodet.

Symtom vid alkoholabstinens

Symtomen vid alkoholabstinens kan delas upp i mindre allvarliga och mer allvarliga symtom.

De mindre allvarliga symtomen vid alkoholabstinens är till exempel

 • hög puls
 • förhöjt blodtryck
 • svettning
 • darrningar
 • oro
 • ångest
 • nedstämdhet.

De mindre allvarliga symtomen uppträder redan några timmar efter att alkoholhalten i blodet börjat sjunka.

De mer allvarliga symtomen vid alkoholabstinens är till exempel

 • abstinenshallucinos, så som synhallucinationer, vanföreställningar och darrningar
 • delirium tremens
 • alkoholbetingat psykotiskt syndrom
 • krampanfall.

De mer allvarliga symtomen utvecklas vanligtvis efter 3–5 dygn med undantag för krampanfall som kan uppträda redan inom ett dygn.

Delirium tremens

Delirium tremens är den svåraste formen av alkoholabstinens. Tillståndet är livshotande och utvecklas oftast efter 3–5 dygn efter avbrutet alkoholintag. Vid delirium tremens får personen ångest, sömnstörningar, darrningar och puls- och blodtryckshöjning. Tillståndet kan fortsätta med hallucinationer och förvirring.

Riskfaktorer för svår abstinens

Kända riskfaktorer för svår abstinens är samtidig somatisk sjukdom, långvarigt intag av stora mängder alkohol och tidigare delirier eller svår abstinens. Hallucinationer i samband med alkoholrus och abstinens övergår som regel av sig självt men utgör en riskfaktor för att utveckla delirium tremens.2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser