Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Läkemedelsmissbruk och -beroende

Läkemedelsmissbruk och -beroende

De vanligaste läkemedel som kan skapa beroende är lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande läkemedel. Ungefär 65 000 personer i Sverige har problem som motsvarar missbruk eller skadligt bruk av läkemedel.

 

​Lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande läkemedel är de vanligaste läkemedel som kan skapa beroende.

De lugnande medel och sömnmedel som används i Sverige idag består av bensodiazepiner. Dessa läkemedel har ångestlindrande, lugnande, sömngivande och muskelavslappnande effekter.

Smärtstillande läkemedel innehåller ofta opioider. De ger smärtlindring men kan även orsaka trötthet, koncentrationssvårigheter, välbehag och likgiltighet.

Ungefär 65 000 personer i Sverige har problem som motsvarar missbruk eller skadligt bruk av läkemedel.

Beroende av lugnande medel och sömnmedel

En person som utvecklat ett beroende av lugnande medel och sömnmedel kan få ökad oro och ångest. Sömnmedel som till en början fungerat bra kan leda till sämre sömn vid långvarigt bruk. Toleransutveckling innebär att man tål läkemedlet allt bättre eller att läkemedlet har sämre effekt. En person som utvecklat tolerans kan på eget initiativ börja höja doserna för att slippa obehag och fungera någorlunda som vanligt.

Man kan även bli beroende av bensodiazepiner vid vanlig dosering och utan toleransutveckling. Att vara beroende utan att ha utvecklat tolerans kallas lågdosberoende. Beroendet märks kanske först när personen försöker sluta med läkemedlet och får abstinens. Personen kan ha följt förskriven ordination och inte varit medveten om att han eller hon har utvecklat ett beroende.

Beroende av smärtstillande läkemedel

Man kan utveckla beroende vid behandling av värk med smärtstillande läkemedel. En person som regelbundet använder smärtstillande läkemedel kan snabbt utveckla tolerans. Toleransen kan i sin tur leda till smärta eller andra abstinenssymtom som gör att man fortsätter behandlingen, ofta med förhöjd dos.

Andra tecken på att en person blivit beroende av smärtstillande läkemedel är symtom som förstoppning eller humörssvängningar. Även psykologiska orsaker kan bidra till att man utvecklar ett beroende som när läkemedlet tas i syfte att dämpa besvärande eller påfrestande känslor och tankar.

​​​
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd