Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder

Alkohol är en vanlig orsak till leversjukdomar. För att förbättra prognosen vid alkoholrelaterade leversjukdomar är den viktigaste åtgärden att sluta dricka alkohol. Personer med allvarligare leversjukdomar kan även behöva göra ändringar i sin kost.

​Ju mer alkohol man konsumerar och ju längre tid man har druckit desto större är risken att levern påverkas och att man i förlängningen får allvarliga leverskador.

Fettlever, leverinflammation och skrumplever är leversjukdomar man kan få av att dricka alkohol. För att förbättra prognosen vid alkoholrelaterade leversjukdomar är den viktigaste åtgärden att sluta dricka alkohol.

Leverinflammation och skrumplever är allvarliga sjukdomar som kan vara dödliga.

Fettlever

De vanligaste orsakerna till fettlever är övervikt och alkohol eller en kombination av båda. En person som har fettlever kan bli helt återställd efter drygt en månads avhållsamhet från alkohol. Om personen minskar sin konsumtion av alkohol kan fettinlagringen avstanna. 

Leverinflammation

Den vanligaste orsaken till leverinflammation, leverfibros, är hepatit C. Men långvarig och hög alkoholkonsumtion kan också leda till att man får leverinflammation. Vid leverinflammation är det viktigt med total avhållsamhet från alkohol. Personer med leverinflammation kan behöva en kalori- och proteinrik fullvärdig kost och B-vitamintillskott. Målet för behandlingen är att förhindra skrumplever och minska risken för levercancer.

Skrumplever

Skrumplever, levercirros, innebär att en leverinflammation har gått så långt att levern har fått en kronisk skada. Även vid skrumplever är den viktigaste åtgärden att sluta dricka alkohol. Om en person med skrumplever har bukvätska, ascites, behöver personen också minska sitt intag av salt och kan behöva vara sängliggande. Prognosen vid alkoholrelaterad skrumplever är bättre än vid skrumplever av andra orsaker. Men skrumplever som är orsakad av alkohol ger ökad risk för levercancer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd