Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Spelproblem Spelproblem hos barn och unga

Spelproblem hos barn och unga

Barn och unga har rätt till en spelfri barndom. Därför behövs åtgärder som kan hindra minderåriga från att spela om pengar. Dessutom behövs åtgärder som främjar en uppväxtmiljö fri från spelproblem.

​Många barn och unga under 18 år spelar om pengar trots åldersgränser. Genom att begränsa möjligheterna för minderåriga att spela om pengar minskar risken för att den unga utvecklar spelproblem senare i livet. Personer med tidig speldebut eller som har haft spelproblem som unga riskerar i högre grad än andra att utveckla spelproblem som vuxna. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (5 kap 1 §) aktivt motverka spelmissbruk bland unga.

Att vara anhörig till vuxna med spelproblem eller att själv ha problem med spel om pengar kan påverka stora delar av ungdomars liv, som hälsa, relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (5 kap 7 §) ska ett barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor varaktigt hos har ett spelmissbruk.

Läs mer:

Unga och spel på Folkhälsomyndighetens webbplats spelprevention.se

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Spelprevention.se – en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete

Spelprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem. Den ger också vägledning för den som planerar och genomför förebyggande åtgärder.

Folkhälsomyndighetens webbplats spelprevention.se