Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kurser & utbildningar Alkohol- och rökfri operation

Alkohol- och rökfri operation

Region Skåne erbjuder en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Utbildningen syftar till att sprida kunskaper om vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation.

​Alkohol- och rökfri operation är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Utbildningen syftar till att sprida kunskap om vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation. Den är framtagen för medarbetare på Skånes universitetssjukhus, på initiativ av Hälsofrämjande sjukvård.  Utbildningen är öppen för alla och tar cirka 30 minuter att genomföra.

Rökfri operation

Alla patienter som röker ska erbjudas hjälp och stöd att bli rökfria i samband med operation.

Mål med utbildingen

Du ska ha kunskap om:

 • rökningens påverkan på operationsresultatet

 • att det finns hjälp att få för att bli rökfri

 • strukturen på vårdkedjan kring Vägen till rökfrihet.

 • nikotinläkemedel och dess inverkan på operationsresultatet.

Du ska ha färdighet och förmåga att:

 • genomföra samtal med hjälp av öppna frågor om rökfrihet

 • uppmuntra och värdera patienters ansträngningar att vara rökfria

 • förmedla patienterna s kontaktuppgifter till kvalitficerat rådgivande samtal vid behov

 • erbjuda nikotinläkemedel i rätt dosering till patienter som har behov av det.

Du ska ha värderingsförmåga och förhållningssätt till:

 • vinsterna med rökfrihet i samband med operation

 • betydelsen av att bjuda in patienterna i samtal med hjälp av öppna frågor

 • värdet av att uppmärksamma patienters ansträngningar att vara rökfria

 • vikten av kvalificerat rådgivande samtal.

Alkoholfri operation

Alla patienter som ska genomgå en operation ska informeras om samband mellan alkohol och operationsresultat.

Mål med utbildningen

Du ska ha kunskap om: 

 • vinsterna med 4 veckors uppehåll av alkoholintag före operation

 • hur alkohol påverkar kroppen

 • vad ett riskbruk är

 • vart patienterna kan vända sig om behöver stöd

 • hur du värderingsfritt ska kunna utföra patientcentrerat samtal om alkohol och operation

 • att kunna reflektera över alkoholens inverkan på operationsresultatet.

Utbildningen om alkohol- och rökfri operation innehåller även ett kunskapstest med 10 frågor.

Webbutbildningen på Region Skånes webbplats​​​​​​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman