Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner är en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård och omsorg. Den är framtagen av Vårdhygien Stockholms läns landsting. Sedan januari 2015 finns en engelsk version – Standard precautions.

Utbildningen Basala hygienrutiner vänder sig till personal inom landsting, privata vårdgivare och kommunal vård och omsorg.

Utbildningen är cirka 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner.

När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

Utbildningen är framtagen av Vårdhygien Stockholms län, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Basala hygienrutiner på Vårdgivarguidens webbplats ​​​

Standard precautions engelsk version av utbildningen

Sedan januari 2015 finns en engelsk version av utbildningen som heter Standard precautions. Syftet med den engelska versionen är dels att nå personal inom vård och omsorg som har svårigheter med svenska språket men kan också användas av utländska auskultanter och studenter som inte är insatta i svenska hygienrutiner.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?