Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kurser & utbildningar Virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk

Virtuellt socialkontor sätter fokus på föräldraskap vid missbruk

På ett interaktivt virtuellt socialkontor får socialarbetare inom missbruks- och beroendevården möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna klienter. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov.

​Vuxna familjemedlemmars missbruk och psykiska ohälsa påverkar barnen. Risken för att de ska hamna i eget missbruk är mellan fyra och sju gånger högre än hos andra barn. För att förebygga negativa konsekvenser behöver barnens behov uppmärksammas när föräldrar får vård för sitt missbruk/beroende.

Många socialarbetare är osäkra på hur de ska närma sig de känsliga frågorna om föräldraskap och barns behov med sina vuxna klienter. Detta trots att studier bland föräldrar visar att de oroar sig för sina barn och gärna vill ha stöd.

På det virtuella socialkontoret kan den blivande eller yrkesarbetande socialarbetaren öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva klienter. Det virtuella samtalet sker precis som i verkligheten. Socialarbetaren bedömer på grundval av samtalet vad som behöver göras och får sedan återkoppling på såväl samtalet som bedömningen.

Innehåll och upplägg

Det finns två olika klienter och många frågeområden att välja mellan. Varje besök tar ca 30–60 minuter att gå igenom. Det kan göras individuellt eller med en kollega för gemensam reflektion.

Virtuella patientfall har använts i medicinsk utbildning sedan 1970-talet. I dag används de på ett stort antal medicinska universitet i världen. Forskning visar att studenter lär sig både bättre och snabbare med hjälp av virituella patientfall jämfört med traditionell undervisning, eller traditionella fallbeskrivningar. Här är de virtuella fallen anpassade till samtal inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till det virtuella socialkontoret måste du registrera din e-postadress och välja lösenord. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger i det virtuella socialkontoret. Det virtuella socialkontoret är avgiftsfri.

Kontakt

Om du har frågor om det virtuella socialkontoret eller vill lämna synpunkter kontakta merike.hansson@socialstyrelsen.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman