Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start park Park webbutbildningar Schizofreni - stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Schizofreni - stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Stöd till införande av nationella riktlinjer för schizofreni är en webbaserad handledning som främst vänder sig till dig som är chef med verksamhetsansvar. Handledningen ska ge dig stöd i arbetet med att införa de nationella riktlinjerna för schizofreni i den egna verksamheten.

Stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är en webbaserad handledning. Handledningen vänder sig främst till dig som är chef med verksamhetsansvar. Den ska ge dig stöd i arbetet med att införa Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd i den egna verksamheten.

Innan du börjar arbetet med att införa riktlinjerna kan du göra en webbaserad nulägesanalys och handlingsplan. Nulägesanalysen och handlingsplanen hittar du dels som en del av handledningen, dels som en separat uppgift.

Webbaserad handledning

Stöd till införande av nationella riktlinjer för schizofreni är en webbaserad handledning. Den ger dig information och stöd när du inför Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för schizofreni i den egna verksamheten. Handledningen tar ungefär 90 minuter. I den tiden ingår texter och filmer men arbetet med nulägesanalysen och handlingsplanen är inte inräknad.

I den webbaserade handledningen får du bland annat ta del av:

  • hur de nationella riktlinjerna tas fram och hur du använder riktlinjerna
  • en beskrivning av fem utvalda psykosociala åtgärder
  • stöd till införande av åtgärder genom nulägesanalys och olika steg vid implementering
  • ett kunskapstest där du kontrollerar vad du lärt dig under handledningen.

Webbhandledningen Stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd

Vilka datorinställningar som rekommenderas för att gå handledningen hittar du längre ner på den här webbsidan.

Om du vill ladda ner handledningen till ditt LMS eller LMCS kan du kontakta Kunskapsguidens redaktion.

Nulägesanalys och handlingsplan

Nulägesanalysen och handlingsplanen hittar du dels som en del av handledningen, dels som en separat uppgift. Du som redan har tagit del av handledningen kan använda nulägesanalysen och handlingsplanen separat som ett verktyg i ditt arbete med att införa riktlinjerna.

Med hjälp av nulägesanalysen tar du reda på om du behöver göra några förändringar i din verksamhet innan du börjar arbeta med en åtgärd. I analysen får du även möjlighet att göra egna anteckningar som du kan skriva ut.

Så här gör du för att ladda ner nulägesanalysen:

  1. Spara ned filen på valfri plats på din dator.
  2. Högerklicka på filen och välj ”Extract Here”. Då skapas en ny mapp på samma ställe.
  3. Öppna mappen och dubbelklicka på filen ”Nulägesanalys.exe”.
  4. När du arbetar med nulägesanalysen och sparar för första gången skapas en textfil som heter ”data.xml”. Den filen innehåller all din sparade text.

Webbaserad nulägesanalys och handlingsplan

Mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är en del av kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Riktlinjerna ger ett stöd för styrning och ledning för dig som fattar olika beslut om vårdens och omsorgens innehåll. 

Nationella riktlinjer för schizofreni på Socialstyrelsens webbplats

Fler nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats

 

Ladda ner Adobe flash player​​​​​​​​​​​​​​​


 

 Fler kurser & utbildningar

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hos andra

 
Mer om Park webbutbildningar