Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta

Rapporten Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta redovisar resultatet av regionernas arbete under 2018 med insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, både på riksnivå och regionnivå.

Omslagsbild till Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta

​Rapporten Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta redovisar resultatet av regionernas arbete under 2018 inom villkor 3, Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, både på riksnivå och regionnivå.

I december 2016 tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017– 2018. Ett av villkoren gällde insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (villkor 3), med syftet att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för kvinnor och män i åldern 16-67 år med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?