Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient

KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient

KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient beskriver de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient

KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient beskriver de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Rapporten redovisar kostnader uppdelade i sluten respektive öppen vård, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de elva landsting eller regioner som lämnar uppgifter till Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, nationella KPP-databas.

Rapporten fokuserar på den allmänpsykiatriska vården för vuxna år 2014.

Några analyser tittar även på vårdepisoder, baserat på individernas vårdkonsumtion över tid. En tidsserieanalys för perioden 2012-2014 görs även för några landsting.

KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient är utgiven av SKL.

KPP Psykiatri 2014 – mycket mer än kostnad per patient på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman