Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skador inom psykiatrisk vård – Markörbaserad journalgranskning

Skador inom psykiatrisk vård – Markörbaserad journalgranskning

Rapporten Skador inom psykiatrisk vård är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Rapporten är utgiven av SKL.

Omslagsbild till Skador inom psykiatrisk vård

​Rapporten Skador inom psykiatrisk vård är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Genom att granska journaler utifrån en etablerad metodik har kunskapen ökat kring skador inom psykiatrisk vård och vilka konsekvenser de har. Unikt för denna journalgranskning är att markörer även utnyttjats för att kartlägga brister i följsamheten till riktlinjer och överenskomna arbetssätt och inte bara för att identifiera skador.

Skador inom psykiatrisk vård är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skador inom psykiatrisk vård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?