Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 visar bland annat hur barns och ungas levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid och vilka skillnader som finns mellan olika åldrar. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Skolbarns hälsovanor i Sverige

​Hur har barns och ungas levnadsvanor och hälsa utvecklats över tid? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar Folkhälsomyndigheten på i rapporten Skolbarns hälsovanor 2013/14.

Rapporten bygger på en enkätundersökning av levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman