Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om dödsorsaker 2017

År 2017 dog drygt 92 000 personer folkbokförda i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar stod tillsammans med tumörer för närmare 60 procent av dödsfallen. Drygt 1 900 dödsfall definierades år 2017 som alkoholrelaterade. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om dödsorsaker 2017

De senaste 30 åren har cirka 2 000 alkoholrelaterade dödsfall inträffat i Sverige varje år. Dessa dödsfall är vanligast bland män. Under 2000-talet har närmare 80 procent av dessa dödsfall inträffat bland män. Bland både män och kvinnor var de alkoholrelaterade dödsfallen år 2017 högre än 1987 i de äldre åldersgrupperna, 65–79 respektive 80 år och äldre. I de yngre åldersgrupperna ser dessa dödsfall istället ut att ha minskat. Störst är minskningen i åldersgruppen 25–44 år där dödstalen minskat med närmare 80 procent sedan 1987.

Suicid (självmord) är vanligare bland män än kvinnor och vanligast bland äldre män. År 2017 dog knappt 350 kvinnor respektive drygt 840 män på grund av suicid.

Statistik om dödsorsaker 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om dödsorsaker 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?