Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015

Antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans fortsätter att öka. Det visar Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 från Socialstyrelsen.

​Statistiken om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans fortsätter att öka. Totalt hade 69 500 personer insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 1 oktober 2015. Tillsammans fick dessa personer drygt 117 000 insatser, vilket är nästan 3 000 fler än 2014.

Statisken visar att antalet timmar personlig assistans per person ökar. Sedan 2007 har andelen som får mer än 20 timmars assistans i veckan av kommunen ökat från 56 till 82 procent.

Daglig verksamhet och vuxenboende har länge varit de två största insatstyperna inom LSS och enligt statistiken, fortsätter att öka i antal.

Statistiken visar att Stockholms län hade de lägsta andelarna insatser – 0,6 procent, medan Västerbottens län hade den högsta andelen motsvarande nästan 1 procent. För riket var motsvarande andel 0,7 procent.

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?