Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Under 2016 gjordes cirka 2 miljoner besök på akutmottagningar vid sjukhus i Sverige. Väntetiden till bedömning av läkare vid dessa besök var ungefär en timme, men varierade från 20 minuter i Norrbotten till över 80 minuter i Västra Götaland. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

​Akuta besök har rapporterats från 59 akutmottagningar under 2016. Under året fick de ta emot nära 2 miljoner akutbesök av patienter som var 19 år eller äldre. Av besöken stod personer som var 80 år eller äldre för knappt 20 procent.

Flest besök hade Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Dessa sjukhus hade över 100 000 besök vardera på sina akutmottagningar. Lägst antal besök, 5 000, hade Kalix sjukhus i Norrbotten.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?