Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning och analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018 – Slutrapport

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa – Uppföljning och analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018 – Slutrapport

Rapporten Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa utgör en uppföljning av det arbete som har genomförts i kommuner och regioner inom ramen för överenskommelserna 2016–2018. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsens uppföljningsarbete visar att överenskommelserna mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har resulterat i många utvecklingsarbeten i kommuner och regioner vilka sammantaget stärker förutsättningarna för en mer kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv och tillgänglig vård och omsorg.

Huruvida och i vilken utsträckning detta utvecklingsarbete också har medfört lokalt och regionalt förbättrad tillgänglighet till vård och omsorg av högre kvalitet än tidigare, har Socialstyrelsen inte kunnat fastställa via denna uppföljning. Samtidigt gör myndigheten bedömningen att utformningen av den statliga satsningen inte stärker förutsättningarna för en mer jämlik vård och omsorg mellan kommuner och mellan regioner, och att det dessutom föreligger viss risk att existerande skillnader förstärks.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman