Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Öppna jämförelser 2019 Enhetsundersökningen LSS

Öppna jämförelser 2019 Enhetsundersökningen LSS

Publikationen Öppna jämförelser 2019 Enhetsundersökningen LSS innehåller bland annat uppgifter om att omkring 38 000 personer hade daglig verksamhet och 28 000 personer hade bostad med särskild service 1 oktober 2018. Publikationen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Resultatet i publikationen Öppna jämförelser 2019 Enhetsundersökningen LSS bygger på uppgifter som lämnats från verksamheter i landet som ger insatserna bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är de vanligaste LSS-insatserna. Den 1 oktober 2018 hade omkring 38 000 personer daglig verksamhet och 28 000 personer bostad med särskild service. Öppna jämförelser på enhetsnivå 2019 omfattar 2 086 dagliga verksamheter och 3 628 bostäder med särskild service.

Öppna jämförelser på enhetsnivå kan belysa viktiga kvalitetsaspekter och syftar till att vara ett stöd för verksamhetsutveckling på lokal nivå.

Årets resultat visar även att:

  • Många verksamheter arbetar med genomförandeplaner. Till exempel har 91 procent av personerna i bostad med särskild service aktuella genomförandeplaner som innehåller individuella mål.
  • Fler enheter har planer för personalens kompetensutveckling samt erbjuder kompetensutveckling i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Däremot erbjuds kontinuerlig handledning fortfarande i begränsad omfattning.
  • I 60 procent av boendena och 54 procent av de dagliga verksamheterna finns aktuella rutiner kring personalens agerande vid våld, vilket är en ökning från året innan.

Öppna jämförelser 2019 Enhetsundersökningen LSS på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad, LSS på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman