Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för Autismspektrumtillstånd i Sverige. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Autismspektrumtillstånd är en samlande benämning för tillstånd med begränsning i utvecklingen av socialt samspel och ömsesidig kommunikation samt med repetitiva och stereotypa beteendemönster. Autismspektrumtillstånd innefattar autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism.

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för autismspektrumtillstånd i Sverige. 

Diagnostiska instrument och skattningsformulär är, tillsammansmed övriga utredningsmetoder, en del i processen för att identifiera ett autismspektrumtillstånd. Men instrument för utredning av autismspektrumtillstånd är dåligt utvärderade. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har därför utvärderat de diagnostiska instrument och skattningsformulär som används som verktyg i den diagnostiska processen i Sverige för att identifiera autismspektrumtillstånd.

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet är utgiven av SBU.

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman