Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av hetsätningsstörning

Behandling av hetsätningsstörning visar att både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende. Utvärderingen är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Behandling av hetsätningsstörning visar att både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende.

Utvärderingen visar bland annat följande:

  • Det finns flera behandlingar för personer med hetsätningsstörning som leder till att personerna slutar hetsäta eller hetsäter mer sällan.
  • Kognitiv beteendeterapi, KBT, och interpersonell psykoterapi, IPT, är psykologiska metoder som leder till att hetsätningen upphör eller minskar, vilket har visats med data från uppföljningar efter ett år. KBT i självhjälpsformat har också visat sig minska hetsätning, men detta är mätt direkt efter avslutad behandling.
  • Behandling med antidepressiva läkemedel av typen SSRI och det centralstimulerande läkemedlet lisdexamfetamin leder till att hetsätningen upphör eller minskar, men det är oklart om effekten kvarstår på längre sikt.

Framtida forskning bör undersöka behandlingarnas effekt på livskvalitet, kombinationen av olika behandlingar, nyttan på lång sikt och behandling av barn och ungdomar. Dessutom bör hälsoekonomiska studier genomföras.

Behandling av hetsätningsstörning är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Behandling av hetsätningsstörning på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman