Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani

Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani

Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani sammanfattar och kommenterar en nätverksmetaanalys av randomiserade kontrollerade studier. Rapporten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​I Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en nätverksmetaanalys av randomiserade kontrollerade studier där man har vägt samman det vetenskapliga underlaget för behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel (antiepileptika eller litium) vid manisk episod.

Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani är utgiven av SBU.

Behandling med antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel vid akut mani på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman