Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Betydelsen av elektrodplaceringen vid elektrokonvulsiv behandling - ECT

Betydelsen av elektrodplaceringen vid elektrokonvulsiv behandling - ECT

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, sammanfattar och kommenterar i en systematisk litteraturöversikt från 2017 hur placeringen av elektroder påverkar patienten vid ECT-behandling.

​ECT används inom psykiatrisk vård som ett behandlingsalternativ vid allvarliga och ibland livshotande sjukdomstillstånd. I Sverige är depression, med eller utan psykotiska inslag, den vanligaste indikationen för ECT. I en systematisk litteraturöversikt från 2017 visar SBU att placeringen av elektroder på samma sida av huvudet, unilateral placering, minskade depressionssymtomen lika bra som placering av elektroderna på båda sidorna av huvudet, enligt SBU:s genomgång.

Unilateral placering gav patienterna något mindre minnesproblem just efter behandlingen. Men efter en vecka kunde inte någon påverkan på andra kognitiva funktioner påvisas oavsett om unilateral eller bitemporal elektrodplacering använts.

Betydelsen av elektrodplaceingen vid elektrokonvulsiv behandling – ECT, på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman