Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression fokuserar på vilka effekter och kostnader som är förenade med datorbaserad KBT vid behandling av vuxna patienter med ångestsyndrom eller depression. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression fokuserar på vilka effekter och kostnader som är förenade med datorbaserad KBT vid behandling av vuxna patienter med ångestsyndrom eller depression.

Kunskapsstödet vänder sig till beslutsfattare och personal inom vård och omsorg, personal inom socialtjänsten m fl.

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman