Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom – En sammanställning av systematiska översikter

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom – En sammanställning av systematiska översikter

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom är en systematisk kartläggning av forskningsläget på området från Socialstyrelsen.

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom är en undersökning av vilka vård- och omsorgsinsatser som är effektiva. Undersökningen omfattar också  hur dessa insatser ska kunna samordnas för vårdtagaren på ett tillfredsställande sätt.

Mer om den systematiska kartläggningen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman