Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Fysisk träning vid depression

I Fysisk träning vid depression sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration från år 2012 om träning vid depression.

​Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, produktionsbortfall och arbetsoförmåga i världen. I Sverige har man hittills bedömt kunskapen om fysisk aktivitet vid depression som otillräcklig.

I Fysisk träning vid depression sammanfattar och kommenterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration från år 2012 om träning vid depression. Den är en uppföljning av en tidigare Cochrane-rapport från 2009. Översikten bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga stödet för träning vid depression.

Fysisk träning vid depression är utgiven av SBU.

Fysisk träning vid depression på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman