Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem – en kartläggning och granskning av interventioner

Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem – en kartläggning och granskning av interventioner

I Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem sammanställs och beskrivs manualbaserade interventioner för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Kartläggningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag på Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

​Syftet med Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är dels att sammanställa och beskriva manualbaserade interventioner för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem som ännu inte är utvärderade, dels att granska utvärderade interventioner som riktar sig till ovanstående målgrupp.

Sammanfattningsvis är bristen på utvärderingar av interventioner för målgruppen våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem stor. Det finns ett betydande behov av fler kontrollerade utvärderingar.

Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem – en kartläggning och granskning av interventioner är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman