Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem

Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem

Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem är en systematisk kunskapsöversikt från Socialstyrelsen.

Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem är en sammanställning och värdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Kunskapsöversikten omfattar underlag om insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruk eller beroendeproblem, eller där en eller båda föräldrarna har någon psykisk funktionsnedsättning.

Mer om den systematiska kunskapsöversikten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?