Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat med sammanlagt 365 000 mellan år 2016 och 2018. Det visar SKL:s kartläggning Psykiatrin i siffror.

​Kartläggningen 2019 omfattar siffror från 2018 i samtliga regioner. Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat med sammanlagt 365 000 mellan år 2016 och 2018. Inom BUP är det en ökning med 18 procent och inom vuxenpsykiatrin en ökning med 6 procent. Inom BUP sker ökningen snabbast, 24 procent på två år. Även antalet unika patienter har ökat under samma tidsperiod, där står vuxensidan för den största ökningen med 4 procent (14 000 patienter) medan BUP har ökat med 3 procent (4 000 patienter).

Resultatet presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 regioner:

  • Psykiatrin i siffror 2018 – Barn- och ungdomspsykiatri
  • Psykiatrin i siffror 2018 – Vuxenpsykiatri
  • Psykiatrin i siffror 2018 – Rättspsykiatri

Kartläggningen Psykiatrin i siffror på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?