Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kost vid ADHD och autismspektrumtillstånd

Vilka studier finns som undersöker effekten av dieter för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd eller ADHD? Den frågan har Livsmedelsverket ställt till SBU:s upplysningstjänst. SBU står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Myndigheten har gjort en systematisk litteratursökning som redovisas i en rapport.

​SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom myndigheten inte har bedömt vare sig översikternas eller de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. I en rapport, som kan laddas ner, redovisas därför enbart de enskilda författarnas slutsatser. Slutsatserna är sammanfattade på engelska.

Rapporten på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman