Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn är en rapport utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Rapporten vänder sig bland annat till beslutsfattare, myndigheter, patienter och anhöriga, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten

​Syftet med rapporten Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn är att undersöka det vetenskapliga underlaget för bland annat följande områden

  • vilken övergreppsförebyggande effekt insatser har som riktar sig till vuxna och ungdomar som har begått sexuella övergrepp mot barn
  • vilka etiska och sociala aspekter som finns på förebyggande av sexuella övergrepp mot barn
  • om metoder för behandling eller prevention är kostnadseffektiva.

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem