Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor

Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor

Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor innehåller en kommentar av en systematisk översikt om motiverande samtal, MI, i syfte att åstadkomma förändringar av kostvanor eller fysisk aktivitet hos vuxna. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Dåliga kostvanor och brist på fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa och sjukdomar. Många personer behöver förändra sina kostvanor eller sin fysiska aktivitet.

Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor innehåller en kommentar från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, av en systematisk översikt om motiverande samtal, MI, i syfte att åstadkomma förändringar av kostvanor eller fysisk aktivitet hos vuxna. MI är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Kunskapsstödet visar bland annat att evidens saknas för att MI leder till en beteendeförändring avseende kostvanor eller fysisk aktivitet.

Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor är utgiven av SBU.

Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?