Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är en kartläggning och analys gjord av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Kunskapsstödet belyser förutsättningarna för socialtjänstens kunskapsstyrning, kunskapsbildning och för hur en evidensbaserad praktik kan utvecklas.

På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten bygger på enkätsvar och intervjuer från 17 kommuner, intervjuer med företrädare på nationell nivå samt dokumentstudier. Syftet är att kartlägga förutsättningarna för socialtjänstens kunskapsstyrning, kunskapsbildning och för hur en evidensbaserad praktik kan utvecklas. Även på den lokala nivån tycks utvecklingen överlag ha ett gott stöd och förväntningarna på metoder och bedömningsinstrument med god evidens har ökat.

Mer om kartläggningen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?