Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn har  fokus på bedömning av standardiserade och strukturerade insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Rapporten Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn vänder sig bland annat till beslutsfattare, myndigheter, patienter och anhöriga, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

Rapporten har  fokus på bedömning av standardiserade och strukturerade insatser (program) som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?