Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring

Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har gjort en kartläggning av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring som gäller samverkan vid psykisk ohälsa. Kunskapsstödet är utgivet av SBU.

​SBU har i sin kartläggning utgått från systematiska översikter där insatser som gäller samverkan har utvärderats. Resultatet som har sammanställts gäller områdena hälsa, arbete och välfärd.

I Sverige regleras och uppmuntras samverkan i flera lagar och förordningar, men de metoder och arbetssätt som används vid samverkan kan se olika ut.

Med samverkan menas här insatser som överskrider gränser mellan olika organisationer eller mellan nivåer inom samma organisation.

Viss kunskap men även vetenskapliga kunskapsluckor

Kartläggningen visar att det finns aktuell kunskap om effekterna av samverkan på både organisations- och individnivå inom området Hälsa. Inom området Arbete finns det kunskap framför allt om metoden SE/IPS, supported employment/individual placement and support vid allvarlig psykisk ohälsa. Men kartläggningen visar också på flera vetenskapliga kunskapsluckor, framför allt inom området Välfärd.

Effekterna av samverkan har inte utvärderats tillräckligt

Kartläggningen visar att effekterna av samverkan inte har utvärderats tillräckligt.

Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring är utgiven av SBU

Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring, på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?