Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation

Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation

Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation riktar in sig både på läkemedelsbehandling och på patientens deltagande vid schizofreni. Litteraturöversikten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserande psykisk sjukdom. Antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) är namnet på den grupp läkemedel som är avsedd att lindra de psykotiska symtomen som uppstår vid schizofreni. I Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation finns en granskning av både äldre och yngre antipsykotika.

I litteraturöversikten ingår också ett kapitel om den kunskap man idag har om hur personer med schizofreni upplever sin medverkan och sin delaktighet i behandling och vård. Dessutom ingår ett kapitel om värdet av integrerade vårdformer för personer med olika psykiatriska tillstånd där huvuddelen av dem har schizofreni.

Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?